Klinik Araştırmalar

Klinik Araştırmalar, Tıbbi Cihazların geliştirilmesi aşamasında, pazara çıkış için gerekli onayları alma ve Pazar Sonrası İzleme faaliyetlerinin en önemli parçasıdır. Klinik Araştırma gerçekleştirmek ciddi ve maliyetli bir süreçtir. Çalışmaların iyi düşünülerek planlanması ve yönetilmesi gerekir. Desia, Tıbbi Cihaz yasal düzenlemeleri konusundaki uzman kadrosuyla, Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları için gerekli olan tüm hizmetleri sunmaktadır. 

1.    Klinik Araştırma Startejisinin Geliştirilmesi ve Dokümantasyonu 
2.    Etik Komite (EK) & Sağlık Bakanlığı (SB)  başvuru dosyalarının hazırlanması  
3.    Etik Komite başvurularının sunulması ve çalışma ile ilgili sorularının cevaplanması
4.    Klinik Araştırmaların Sağlık Bakanlığı’na sunulması ve çalışma ile ilgili sorularının cevaplanması
5.    Proje Yönetimi  
6.    İstatistiksel Değerlendirme
7.    Final Klinik Araştırma Raporunun hazırlanması