Klinik Araştırma Denetimi

Klinik araştırma denetimi klinik çalışmanızın yürütülmesi aşamasındaki araştırmanın kalitesini dolayısı ile sonuçta elde edilecek olan klinik verinin kalitesini, doğruluğunu ve güvenilirliğini arttıracak önemli bir etkendir.

DeSia uzmanları tarafsız ve bağımzsız bir göz ile klinik araştırmanızın yürütüldüğü merkezleri uluslararası etik ve bilimsel kalite standardı olan

  • İyi Klinik Uygulamaları (GCP),
  • EN ISO 14155:2020 İnsanlar için tıbbi cihazların klinik araştırması - İyi klinik uygulaması standardı ve
  • Lokal mevzuatlar


çerçevesinde denetler ve çalışmanın ulusal standartlar, onaylı çalışma protokolü ve SOP’lerin gereklilikleri doğrultusunda yürütülüp yürütülmediğini inceler, raporlar ve talep edilmesi durumunda Klinik Araştırmanın denetlendiğine dair sertifika düzenler.