İstatiksel Aktiviteler

Biyoistatistik, klinik araştırma tasarımında uygun ve gerekli hasta sayısını belirlemenin yanında, çalışma sonuçlarının analizinde hayati önem taşır. 

İyi tasarlanmış bir araştırma doğru sonuçlara varmanızı, bu sayede de ürününüzün güvenlik ve performansı ile doğru bilgileri elde etmenizi sağlar.

DeSia, sunduğu biyoistatistik servisleriyle çalışma tasarımında;

  • Klinik Araştırma hasta sayısının belirlenmesinde,
  • Klinik Araştırma istatistiksel planının oluşturulmasında,
  • Ara dönem istatistiksel analizlerin gerçekleştirilmesi ve raporlanmasında,
  • Final verilerin istatistiksel analizinin gerçekleştirilmesi ve raporlanmasında
     

sizlere güçlü ve etkili bir destek sağlar.