Etik Komite (EK) & Sağlık Bakanlığı (SB)  başvuru dosyalarının hazırlanması

DeSia ekibi olarak çalışmanızın yapıldığı ülkenin gerekliliklerine göre klinik araştırmanın başlatılabilmesi için ihtiyacınız olan onayların alınmasında sizlere destek olabileceğimiz gibi tüm başvuruları sizler adına yapar, takip eder ve onaylarını alırız.

Araştırmanın türüne, pazar sonrası veya pazar öncesi olmasına, araştırma yürütülecek ülkeye göre başvuru gerekliliklerini belirler, hem Etik Kurul (EK) hem de gerektiğinde Sağlık Bakanlığı (SB) ve Yetkili Kurum başvurularını gerçekleştirerek takibini yapar, çıkan eksiklikleri tamamlarız.