Klinik Veri Değerlendirme

Ajanda (1 Gün)

 • Klinik Değerlendirme nedir?
 • Klinik Değerlendirmede kullanılan doküman ve verilerin kaynakları nedir?
 • Literatür taraması ile oluşturulan veriler
 • Klinik deneyim ile oluşturulan veriler
 • Klinik araştırma sonucunda oluşturulan veriler
 • Klinik verilerin değerlendirilmesi (Appraisal)
 • Klinik verilerin analiz edilmesi
 • Klinik değerlendirme raporunun yazılması
 • Risk/Fayda Analizi ve Toplam Kalan Riskin Değerlendirilmesi
 • Pazar Sonrası Klinik İzleme ve Pazar Sonrası Takip (Post Market Clinical Follow Up, Post Market Clinical Surveillance)
 • Genel hatları ile Medikal Cihazlarda Klinik Araştırma